Υπηρεσίες Τροφίμων

Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η HD Lab παρέχει υπηρεσίες για την ασφάλεια των τροφίμων στην αγορά. Πραγματοποιούμε έλεγχο της επισήμανσης του προϊόντος και συντάσσουμε την κατάλληλη λίστα συστατικών για να διασφαλίσουμε συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις. Η αναγραφή της ενεργειακής αξίας και της ποσότητας των θρεπτικών ουσιών είναι απαραίτητες για την σαφή περιγραφή των τροφίμων, την συμμόρφωση με τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς επισήμανσης και την ενημέρωση των καταναλωτών.

Παρέχουμε διατροφικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της διατροφικής δήλωσης σε όλα τα είδη τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής. Υπολογίζουμε την ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη και προσθέτουμε τις διατροφικές πληροφορίες – όπως την ενεργειακή αξία (kJ / kcal) του τροφίμου.

Οι μελέτες σταθερότητας και διάρκειας ζωής αξιολογούν και τεκμηριώνουν κατά πόσο τα τρόφιμα διατηρούν την προβλεπόμενη φυσική, χημική και μικροβιολογική τους ποιότητα και ιδιότητες. Παρέχουμε δοκιμές σταθερότητας και διάρκειας ζωής σε κατάλληλες εγκαταστάσεις δοκιμών.

Παράλληλα αξιολογούμε την οξειδωτική σταθερότητα, την υφή των τροφίμων και την πολυφασματική απεικόνιση. Με τον συνεχώς αναπτυσσόμενο ρυθμό τυποποίησης στη βιομηχανία τροφίμων, ο έλεγχος για την αυθεντικότητα των προϊόντων (π.χ μέλι, δημητριακά κ.λ.π) καθίσταται απαραίτητος.