Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων

Home ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

Το Τμήμα Ανάπτυξης Καλλυντικών (R&D) είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ συνεχώς ενημερώνει τη βάση δεδομένων με πρώτες ύλες και καινοτομίες στην αγορά. Αυτό γίνεται κάνοντας μια ολοκληρωμένη έρευνα στις εκδόσεις του κλάδου για να βρει νέες πρώτες ύλες που θα βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων που αναπτύσσει.

Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου, έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα πιστοποιημένων καλλυντικών, ενώ για την μετάβαση από την εργαστηριακή κλίμακα στην βιομηχανική η HD Lab συμβάλλει με τις πιλοτικές παραγωγές ένα επιτυχές αποτέλεσμα.

Οι πιλοτικές παραγωγές βοηθούν στην αξιολόγηση και αποφυγή παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχημένη παραγωγή του προϊόντος όταν αυτό μεταφέρεται από τα πλαίσια της εργαστηριακής ανάπτυξης, στην τελική παραγωγή σε εργοστάσιο σε βιομηχανική κλίμακα.

Πιλοτικές Παραγωγές

Επιπλέον, οι σύγχρονες επιχειρήσεις εκτελούν πιλοτικές παραγωγές πριν την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ώστε να παρακολουθήσουν τόσο την παραγωγική διαδικασία, όσο και την ανταπόκριση της αγοράς και να βελτιστοποιήσουν την προώθησή του.

Διαδικασία GMP

Η HD Lab έχει δυνατότητα παραγωγής μικρών ποσοτήτων έως 20 L προϊόντος σε σύγχρονα μηχανήματα. Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται είναι σύμφωνη με τους κανόνες Καλής Παραγωγικής Διαδικασίας (Good Manufacturing Practice (GMP)) και τα υψηλότερα επίπεδα ποιοτικού ελέγχου.